Plan lekcji
Oddziały
1a 1Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Monter sieci i instalacji sanitarnych 2a 2Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Monter sieci i instalacji sanitarnych 3_a 3Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1AT 1Technik budownictwa/Technik geodeta 1BT 1Technik robót wykończeniowych w budownictwie/Technik dekarstwa 1CT 1Technik architektury krajobrazu 2A_T 2Technik budownictwa / Technik dekarstwa 2B_T 2Technik architektury krajobrazu / Technik geodeta 2C_T 2Technik robót wykończeniowych w budownictwie 3A_T 3Technik robót wykończeniowych w budownictwie / Technik dekarstwa 3B_T 3Technik budownictwa / Technik architektury krajobrazu / Technik geodeta 4.AT 4Technik budownictwa / Technik geodeta 4.BT 4Technik robót wykończeniowych w budownictwie / Technik architektury krajobrazu 5A_P 5Technik budownictwa / Technik robót wykończeniowych w budownictwie 5B_P 5Technik architektury krajobrazu / Technik geodeta
Nauczyciele
H.APTOWICZ (HA) J.ARMACKA (JA) J.BRYŁKA (BR)
J.CELMER AL SABOUNI (JC) D.DANIELEWSKA (DD) M.DĘBCZYŃSKA (MD)
L.GAWROŃSKI (LG) B.GOŁUCHOWSKI (BG) J.HAŚKIEWICZ (JH)
I.JETTER (IJ) R.KACPRZAK (RK) Ż.KARDACZ-FURMANEK (ŻK)
G.KLUCZEWSKI (GK) M.KUCZKOWSKA (MK) P.KUCZKOWSKI (PK)
M.MASŁOWSKA (MM) V.RENDA (VR) M.SŁOWIŃSKA (MS)
B.SOKÓŁ (BS) J.STASIOWSKI (JS) J.STUDZIŃSKI (SD)
K.SZATKOWSKA (KS) A.SZTOLCMAN (SZ) A.ŚWIĄTKIEWICZ (AŚ)
H.WICHROWSKA (HW) J.WIEWIÓRSKA (WI) J.WIŚNIEWSKI (JW)
M.WŁADECKI (MW) I.ZAJĄCZKOWSKI (IZ) E.ZIÓŁKOWSKA (EZ)
P.ZYGADŁO (PZ)
Sale
13 33 35
37 103 106
107 108 200
201 202 205
206 207 sg1
sg2 sg3 sg4
36 19 14
czyt