Plan lekcji
Oddziały
1a 1Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Monter sieci i instalacji sanitarnych 2a 2Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie/Monter sieci i instalacji sanitarnych 3_a 3Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 1AT 1Technik budownictwa/Technik geodeta 1BT 1Technik robót wykończeniowych w budownictwie/Technik dekarstwa 1CT 1Technik architektury krajobrazu 2A_T 2Technik budownictwa / Technik dekarstwa 2B_T 2Technik architektury krajobrazu / Technik geodeta 2C_T 2Technik robót wykończeniowych w budownictwie 3A_T 3Technik robót wykończeniowych w budownictwie / Technik dekarstwa 3B_T 3Technik budownictwa / Technik architektury krajobrazu / Technik geodeta 4.AT 4Technik budownictwa / Technik geodeta 4.BT 4Technik robót wykończeniowych w budownictwie / Technik architektury krajobrazu
Nauczyciele
H.APTOWICZ (HA) J.ARMACKA (JA) J.BRYŁKA (BR)
J.CELMER AL SABOUNI (JC) D.DANIELEWSKA (DD) M.DĘBCZYŃSKA (MD)
L.GAWROŃSKI (LG) B.GOŁUCHOWSKI (BG) J.HAŚKIEWICZ (JH)
I.JETTER (IJ) R.KACPRZAK (RK) Ż.KARDACZ-FURMANEK (ŻK)
G.KLUCZEWSKI (GK) M.KUCZKOWSKA (MK) P.KUCZKOWSKI (PK)
M.MASŁOWSKA (MM) V.RENDA (VR) M.SŁOWIŃSKA (MS)
B.SOKÓŁ (BS) J.STASIOWSKI (JS) J.STUDZIŃSKI (SD)
A.ŚWIĄTKIEWICZ (AŚ) K.SZATKOWSKA (KS) A.SZTOLCMAN (SZ)
J.WIEWIÓRSKA (WI) J.WIŚNIEWSKI (JW) H.WICHROWSKA (HW)
M.WŁADECKI (MW) I.ZAJĄCZKOWSKI (IZ) E.ZIÓŁKOWSKA (EZ)
P.ZYGADŁO (PZ)
Sale
13 33 35
37 103 106
107 108 200
201 202 205
206 207 36
czyt