Plan lekcji
Oddziały
1a 1a mzrwb/msi 2_a 2a mzrwb 3_a 3a mzrwb/msi 1A_T 1A_T TB/TD 1B_T 1B_T TAK/TG 1C_T 1C_T TRW 2A_T 2AT TRW/TD 2B_T 2BT TB/TAK/TG 3.AT 3AT TB/TG 3.BT 3BT TRW/TAK 4A_G 4AG TB/TRW 4A_P 4AP TB/TRW 4B_G 4BG TAK/TG 4B_P 4BP TAK/TG
Nauczyciele
H.APTOWICZ (HA) J.ARMACKA (JA) M.BANASIAK (MB)
J.BRYŁKA (BR) J.CELMER AL SABOUNI (JC) M.DĘBCZYŃSKA (MD)
L.GAWROŃSKI (LG) B.GOŁUCHOWSKI (BG) J.HAŚKIEWICZ (JH)
I.JETTER (IJ) R.KACPRZAK (RK) Ż.KARDACZ-FURMANEK (ŻK)
G.KLUCZEWSKI (GK) M.KUCZKOWSKA (MK) P.KUCZKOWSKI (PK)
A.LEWANDOWSKA (LW) M.MASŁOWSKA (MM) V.RENDA (VR)
M.SŁOWIŃSKA (MS) B.SOKÓŁ (BS) J.STASIOWSKI (JS)
J.STUDZIŃSKI (SD) K.SZATKOWSKA (KS) A.SZTOLCMAN (SZ)
A.ŚWIĄTKIEWICZ (AŚ) J.WASZIN (WA) H.WICHROWSKA (HW)
J.WIEWIÓRSKA (WI) J.WIŚNIEWSKI (JW) M.WŁADECKI (MW)
I.ZAJĄCZKOWSKI (IZ) E.ZIÓŁKOWSKA (EZ) P.ZYGADŁO (PZ)
Sale
13 33 35
37 103 106
107 108 200
201 202 205
206 207 36
19