Plan lekcji
Oddziały
1aB 1bB 1AT 1BT 2aZ 2AT 2BT 2aG 3aZ 3bZ 3AT 3BT 3aG
Nauczyciele
H.APTOWICZ (HA) J.ARMACKA (JA) J.BRYŁKA (BR) J.CELMER AL SABOUNI (JC)
M.DĘBCZYŃSKA (MD) J.DOLATA (JD) L.GAWROŃSKI (LG) J.HAŚKIEWICZ (JH)
M.KACPRZAK (KA) R.KACPRZAK (RK) Ż.KARDACZ-FURMANEK (ŻK) M.KASPRZAK (KM)
G.KLUCZEWSKI (GK) M.KUCZKOWSKA (MK) P.KUCZKOWSKI (PK) E.PRZYWIECZERSKA (EP)
V.RENDA (VR) M.SŁOWIŃSKA (MS) B.SOKÓŁ (BS) J.STASIOWSKI (JS)
A.ŚWIĄTKIEWICZ-SZÓSTAK (AŚ) K.SZATKOWSKA (KS) A.SZTOLCMAN (SZ) H.WICHROWSKA (HW)
J.WIEWIÓRSKA (WI) M.WŁADECKI (MW) I.ZAJĄCZKOWSKI (IZ) E.ZIÓŁKOWSKA (EZ)
P.ZYGADŁO (PZ)
Sale
13 33 35
37 103 106
107 108 200
201 202 205
206 207